dijital-pazarlama

Dijital Pazarlamanın Önemi

Pazarlama, toplumun ihtiyaçları ile ihtiyaçlara verdiği yanıtlar arasında köprü görevi görmektedir. İnternetin ise pazarlamada kullanımı gün geçtikçe artmakta olup küresel değişim hızı ile birlikte pazarlama çalışmalarına yön vermekte ve etkileşime yönelik, daha hızlı, hedef odaklı, bilgi esaslı, yaratıcı ve etkileşime yatkın pazarlama stratejilerinin gelişmesini de sağlamaktadır.

(daha&helliip;)